Opslagstavlen / Skulptur-tur juni 2008

Skulptur-tur juni 2008

D. 19/6-2008
 
Hvis du en dag har 5½ time til rådighed, et par gode sko, og har lyst til at gå rigtigt MEGET og vejret er godt, så kan du tage på skulptur-tur lige som Lonnie og jeg gjorde.
  
Jeg har prøvet at lave en skulptur-tur guide, som I kan prøve at følge, hvis I lyster :) Husk at se billederne fra vores tur her.
  
God fornøjelse herfra!
 
Vi starter i den sydlige del af Kolding: 
  
1. Træskulptur Geografisk Have af Jørn Rønnau
   • 1993.
   • H. ca. 300 cm.
   • Udført i Geografisk Have, 1993.

Jørn Rønnaus skulptur står ved den udendørs café ved indgangen til Geografisk Have. Træskulpturen har karakter af en totempæl, hvorpå et slangeornament slynger sig. En rovfugl, der spejder rundt efter et bytte, troner i træets top.
2. Amalie med kat af Hanne Varming
   • 1980.
   • Bronze, forstudie lavet tidligere findes på Kunstmuseet Trapholt.
   • H. 144 cm, B. 125 cm.
   • Opstillet i Den geografiske Have.
   
Amalie sidder ved siden af sin kat på en bænk i Geografisk Have. Pigens smalle skuldre er trukket lidt op, hendes kjole pænt arrangeret og benene er lagt over kors. Selvom pigens grundform nærmer sig en geometrisk kegleform, fremstår hendes fint afrundede former som et modstykke til bænkens firkantede form. Skulpturen er både kontrastfyldt og rolig. Overfladens upolerede fremtoning går fint i spænd med den enkelhed, der i øvrig kendetegner motivet. Katten og Amalie synes at eksistere i deres eget stilfærdige univers. Om dette univers blot er fredfyldt eller også rummer følelser som uro, angst eller sorg må være op til hver enkelt beskuer at beslutte.
3. Pagode af Hans August Andersen
  • 1990.
  • Sort sprøjtemalet cortenstål.
  • H. 300 cm.
  • Opstillet 1990 i Geografisk Have i Kolding.
  • Udført på Maskinfabrikken Tresu.

Pagoden består af fem dele, der hver for sig rummer konkave og konvekse linjer. Skulpturen forekommer både symmetrisk og bevægelig og leder tanken hen på hellige portaler i Japan. Skulpturen er inspireret af kalligrafiske skrifttegn. Det er ikke ét bestemt skrifttegn, men summen af dem alle, der er blevet til et kalligrafisk mønster.
4. Vinger af Erik Heide
  • 1980-1983.
  • Norsk granit og cortenstål.
  • H. 350 cm.
  • Opstillet i 1983 ved Koldings Marina Syd, som blev taget i brug samme år.
  • Bestilt af Kulturudvalget i Kolding, 1980.

Erik Heides "Vinger" består af tre rå granitsøjler, der bærer massive stålvinger. Skulpturen virker utrolig massiv, samtidig med at vingerne signalerer lethed og bevægelse. Erik Heide har i denne skulptur formået at indarbejde materialets egenart i de skulpturelle former. Skulpturen fremstår som enhed, selvom den er fyldt med modsætninger. Dette gælder i både konkret og symbolsk forstand. Som en stækket fugl, der lider af udlængsel, må den nøjes med udsigten over fjorden.
5. Havnen I af Hans August Andersen
   • 1974.
   • Cortenstål.
   • H. 520 cm.
   • Opstillet i 1974 ved fa. H. Overbeck A/S, Sdr. havnegade.
   • Bestilt af familien H. Overbeck.
   • Udført af Elektrogeno A/S, Kolding.
Skulpturen er sammensat af to dele og inspireret af henholdsvis en stor magnet og en sjækkel (en lille ting der bruges på havnen og på skibe til at sætte bl.a. kæder fast med). Skulpturen udgør en harmonisk form, der er opadstræbende og jordbunden på samme tid. De to former udgør et på én gang symbiotisk og modsætningsfyldt forhold. Den klart afgrænsede og stramt komponerede skulptur indeholder således muligheder for tolkninger, der rækker ud over den "konkrete kunst"s normale rammer.
6. Havnen II af Hans August Andersen
   • 1982.
   • 10 mm stålplader i cortenstål.
   • H. 280 cm, B. 320 cm.
   • Opstillet 1982 ved H. Daugaard, Toldbodgade.
   • Bestilt af speditionsfirmaet H. Daugaard.
   • Fremstillet af Vamdrup Jern og Stål.

Skulpturen er inspireret af sejl og lægger sig dermed tematisk op af kunstnerens tidligere værk fra 1974: ”Havnen I”. Skulpturen er konstrueret i stål og fremstår næsten grafisk i sin enkelhed. De spændte sejl indtager rummet omkring figuren, og man fornemmer næsten vindens susen. Skulpturens materiale er hårdt og massivt, men sejlenes udformning og luftrummet mellem stålpladerne gør den let. Hans August Andersen har i dette værk formået at skabe en skulptur, der er både kontrastfyldt og harmonisk.
7. Tyren af Niels Petersen
   • 1939.
   • Kobberplader.
   • H. 170 cm, sokkel 150 cm, L. 400 cm.
   • Opstillet ovenpå Exportstaldenes facade ved Jens Holms Vej 1939.
   • Kommunalt ejet.
 
"Tyren" er udformet efter tegning af stukkatør E. Petersen. Kunstneren har dog valgt at gøre tyrens hoved 1/3 del større end tegningen, så den passer bedre til tyrens øvrige proportioner. Tyren er fremstillet i naturalistisk, stiliseret stil. Tyren er indbegrebet af en god avlstyr og fremstillet med sans for dyrets store kraft og volumen. Da Eksportstaldene blev nedrevet, blev Tyren anbragt på en sten og placeret ud mod Jens Holms Vej. Et interessant modstykke til "Tyren" er de "To tyre" af Bernhard Lipsøe på Würth Damnark.
 
Nu bevæger vi os ned i midtbyen:
 
8. Skildpaddens Amorin af Johannes C. Bjerg
  • 1931 (springvandsfigur).
  • Figuren er i bronze, bassinet er granit med mosaik i bunden.
  • H. 95 cm, sokkel 135 cm, bassin diameter 500 cm.
  • Opstillet 1935 ved Saxildhus, Banegårdspladsen.
 
Skænket til byen af Bertram Knudsen og hustru, Saxildhus, da de havde mistet deres eneste søn ved en bilulykke i 1935.

"Skildpaddens Amorin" er en del af figurgruppen "Elskovskamp", der i 1921-22 blev opført i Århus. Figuren forestiller et barn med vinger, der holder en skildpadde med fødderne. Ud af skildpaddens mund står en vandstråle.
9. Chresten Berg af Rasmus M. Andersen
  • 1906.
  • Inskription: "Gå aldrig på akkord med uretten".
  • Bronze.
  • H. 260 cm, sokkel 175 cm.

Opstillet i 1906 på Banegårdspladsen.

I 1989 blev skulpturen i forbindelse med omlægning af Banegårdspladsen genopstillet uden sokkel. I 1994 kommer Chresten Berg efter mange henvendelser fra byens borgere tilbage på sin oprindelige sokkel.

Udført på Lauritz Rasmussens bronzestøberi, København.

Chresten Berg (1829-1891) var lærer i Kolding 1852-1861. Repræsenterede fra 1865-1891 Kolding-kredsen i Folketinget. Grundlagde i 1871 Kolding Folkeblad, det første af de såkaldte Bergske Blade.

Chresten Berg ligger begravet på Kolding Gl. Kirkegård, Tøndervej. Statuen er udført i en redelig og naturalistisk stil med respekt for Chresten Bergs position i samfundet. I forbindelse med afsløringen af Chresten Bergs statue i 1906 kunne man i ”Vort Land” læse: ”Chresten Berg bliver afbilledet stående, fordi han aldrig i livet fik en taburet.” Der mødte 30.000 mennesker op på Banegårdspladsen, den dag statuen skulle afsløres.
10. Tanker om en bro af Poul Isbak
   • 1990.
   • Blå brasiliansk granit, rød og sort svensk granit, samt granit fra Norge og Portugal. Vandkunst.
   • H. 400 cm.
   • Udvalgt efter lukket konkurrence.
   • Opstillet 1990 på Banegårdspladsen af DSB, P&T og Kolding Kommune.

Skulpturen blev opstillet i forbindelse med omlægning af Banegårdspladsen i 1989. Kunstnerens intention med værket er at give den ellers så hektiske plads noget samlende og monumentalt. Skulpturen er udformet over en grundform, der består af en massiv granitplade på to solide bukke. Pladen er flankeret med en buet trekantsform. Skulpturen kombinerer organiske og geometriske former og udgør en kontrast til de mange vertikale teglstensfacader, der omgiver pladsen. Granittens forskellighed fremhæves af vand, der risler ned over de fint bearbejdede flader. En model fra 1983 - udformet til Galleri Birch i København - ligger til grund for skulpturen.
11. Skulptur ved Skippergården af Finn Nielsen
   • Fire forskellige slags granit.
   • Opstillet i 1991 ved Skippergården på hjørnet af Buen og Sdr. Havnegade
 
Gave fra Th. Petersens enke Elisabeth Petersen i anledning af Skippergårdens færdigbygning.

Skulpturen er udført i fire forskellige slags granit fra de nordiske lande og består af tre sammensatte former: en vertikal opadstræbende form og to afrundede former, der er placeret ovenpå hinanden. Granitten fremstår delvis forarbejdet, delvis rå. Kunstneren er blevet inspireret af en skibsnævn (til den mørke granit), et sejl (til den hvide granit) og af fiskenes spring i havet.
 
12. Vexø I af Claes Hake
 
   • 1995.
   • Sort diabas granit fra Sverige.
   • H. 330 cm.
   • Opstillet foran BG-Bank, Sydbanegade i år 2000.
   • Gave til Kolding Kommune fra BG-fonden.

Skulpturgruppen Vexø I består af tre elementer; en liggende oval form, der er placeret lidt for sig selv og to opretstående, forskellige former, der er flettet ind i hinanden og tilsammen udgør én samlet konstruktion. Skulpturerne er nonfigurative og fremstår som delvis bearbejdede, delvis uforarbejdede former. I Vexø mødes det rå og det fint slebne, det kulturskabte og det naturlige, og skulpturen indgår i et nærmest symbiotisk samspil med omgivelserne.
13. Skulptur af Hans August Andersen
   • 1981.
   • Hvid Beton.
   • H. 160 cm, B. 300 cm.
   • Opstillet 1981 på hjørnet af Karolinegade og Sydbanegade.
   • Gave fra Sparekassen SDS (nu Nordea) til Kolding Kommune.
   • Udført af Jydsk Beton.
Skulpturen er inspireret af dens placering tæt ved byens gamle indfaldsvej. De buede former kan ses som en omvendt broprofil, men også de berømte guldhorn har været i kunstnerens tanker, da han skabte skulpturen.
14. Bacchusbarn med druer af Anne Marie Carl-Nielsen
   • 1898 (støbt senere).
   • Springvandsfigur i bronze.
   • H. 92 cm, sokkel 31 cm.
   • Fremstillet i tre eksemplarer og udstillet første gang i 1906.
   • Opstillet 1933 i Rådhushaven, Torvegade.
   • Indkøbt for Teaterfondens midler.

Bacchusbarnet er en livsbekræftende lille fyr, der står med drueranker i hænderne og for fødderne. To snegle med hus på ryggen sender en vandstråle ud af munden og op på barnefiguren. Bacchusbarnet hylder vinguden Bacchus og er fra kunstnerens side tænkt som "en Opposition mod daarligt Humør". Anne Marie Carl-Nielsens treårige søn har stået model til figuren.
15. Skulpturgruppe på Vestertorv af Ole Christensen
 
   • 1989.
   • Bornholmsk granit.
   • Opstillet på Vestertorv i 1989 af Kolding Kommune efter udskrevet konkurrence.

Skulpturgruppen består af 9 elementer; dels nogle lodretstigende elementer i mandshøjde og dels nogle frit formede figurer. Skulpturgruppen er spredt ud over torvet, og en trappe udgør dens midtpunkt. Skulpturgruppens forskellige elementer indgår i samspil med omgivelserne, men de organiske former udgør også et modspil til den omgivende arkitekturs lige linier. Et 10. element i skulpturgruppen er opstillet foran villaen Fredericiagade 25. 
 
 
16. Kampene i og ved Kolding 20. og 23. april 1849 af Andreas Paulsen
 
   • 1865.
Inskriptionen lyder: Minde om Kampene i og ved Kolding d. 20 & 23 april 1849.

  
Basrelief i bronze.
   • H. 500 cm (med sokkel), B. 385 cm.
   • Bestilt i 1858 og sat op i 1865 i forbindelse med restaurering af Sct. Nicolai Kirkes nordgavl 1865.

Andreas Paulsen har fremstillet en scene fra gadekampene. En såret soldat synker sammen på jorden og en ung kvinde iler ham til hjælp. En anden soldat griber fanen for at kæmpe videre. Relieffet er udført med sans for det dramatiske.
17. Skulptur ved Midtgården af Un-Inci Incoue
 
   • 1990.
   • Granit.
   • Udført efter konkurrence.
   • Opstillet ved Midtgården af Boligselskabet AAB.

Un-Ichi Innoues skulptur består af tre dele. To mørke udhuggede granitformer bærer en massiv figur i lysere granit. Alle tre dele varierer i overfladen og fremstår enten fint pudsede eller uforarbejdede som rå granit. Skulpturen er i sig selv et studium i kontraster; tyngde-lethed, det fintslebne–det rå, og det mørke–det lyse er nogle af de mere oplagte modsætninger, man kan finde i skulpturen.
18. Abessinier af Johannes C. Bjerg
   • 1914-1915 
   • Bronze.
   • Opstillet ved den Spanske Trappe 1975.
   • Købt af Kolding Kommune fra en privat samler i 1975.
Abessinier er et af Johannes C. Bjergs hovedværker, præget af de kunstnere han mødte under sit ophold i Paris 1911-1914. Figuren er i dag en del af anlægget Den op imod Koldinghus.
Abessinier er fremstillet i tre eksemplarer. Et af eksemplarerne står i dag på Statens Museum for Kunst.

"Abessinier" er en yderst yndefuld figur. Drengen har lange slanke lemmer og er fremstillet let stiliseret, hvilket især ses på øjne og hår. Han gør en åbnende gestus med hænderne, men fremstår ellers som en lukket figur, der hviler i sig selv.
Figuren er i dag en del af anlægget Den Spanske Trappe op imod Koldinghus.
19. Udsmykning og springvand ved Den Spanske Trappe af Lin Utzon
 
   • 1995.
   • Stålkonstruktion og keramisk udsmykning.
   • Udsmykning i forbindelse med renovering af Den Spanske Trappe, 1995.
   • Finansieret af Kolding Kommune med støtte af Lisbeth Petersens Fond.

Tegningerne blev udformet i 1994 i et samarbejde mellem Lin Utzon og Tegnestuen Mejeriet APS. En allé flankeres af betonsøjler belagt med hvide og blå klinker. Disse klinker findes også på Den Spanske Trappe. En vand-rende løber i midten. Alléen overdækkes af et "gittertag", der delvis er bevokset med blåregn.  

Lin Utzons udsmykning indgår som en del af miljøet omkring Den Spanske Trappe, og i tæt kontakt med det omkringliggende byggeri. Lin Utzons tanke bag projektet er at markere et forløb op til Koldinghus.
20. Mindesmærke for de faldne i frihedskampen af Poul Søndergaard
 
   • 1948-1951.

Hans Hartvig Seedorff Pedersen har lavet inskriptionen, der lyder: Om ædle danske taler Stenen her, Husk deres Daad, og vis dig Ofret værd, 1940-1945.

   • Rektangulært relief i granit.
   • Opstillet i 1951 ved Staldgården, Fredericiagade.

Mindesmærket viser en såret frihedskæmper, der hjælpes af en mand og en kvinde. Figurerne er udført i et klart og enkelt formsprog. De tre personers ansigtsudtryk peger på en individuel skildring, men mindesmærket er i øvrigt ikke præget af detaljestudier.
21. Frihed af Peter Brandes 1988 - Glyptonit - 270 cm høj – Slotsgade IKKE NOGET BILLEDE
 
Så er vi nået til den nordlige bydel af Kolding:
 
 
 
22. Livets spejl af Svend Børge Jansberg
 
   • 1986.
   • Rustfrit stål.
   • Opstillet ved Kolding Sygehus.

"Livets Spejl" er komponeret over en sokkel, bestående af runde, slanke stålsøjler, hvorfra en cirkulær form udgår. Som en vifte spreder hellebardlignende former sig op i luften. Formerne spejler sig i hinanden, og lysets refleksion bevirker, at formerne overlapper og forskydes ind over hinanden. Som livets krogede arme vikler sig ind i hinanden, er skulpturen – som titlen antyder - måske også udtryk for et almenmenneskeligt vilkår.
 
23. Skulptur i Skovparken af Helge Holmskov
 
   • 1977.
   • Rustfrit stål, soklen støbt i granit.
   • H. 300 cm, B. 200 cm, sokkel 88 cm.
   • Opstillet ved Butikscentret i Skovparken i 1977.

Finansieret af Kolding Kommune, Den Danske Bank, AAB Skovparken afd. og Centerforeningen på initiativ fra Vejle Amts Boligselskab, 1974.

Skulpturen er udført i et abstrakt og geometrisk formsprog. Det er kærligheden til hverdagslivet, der ligger til grund for Helge Holmskovs udformning af skulpturen.
24. Kaffebønne af Jørgen Nielsen
 
   • 1976.
   • Jern.
   • H. 176, sokkel 48 cm.
   • Opstillet udenfor Merrild Kaffe A/S, Lærkevej 1976.
   • Udført af et smedefirma.

Merrild Kaffe’s personale har bedt Jørgen Nielsen lave tegningen til skulpturen. Skulpturen er udfærdiget af kunstneren Villy Nielsen, Bramming.

Skulpturen blev skabt i anledning af firmaet Merrild Kaffe A/S’ 25 års jubilæum.

"Kaffebønne" er en jernkonstruktion, der i sin grundform ligner en kaffebønne. Skulpturen består af en "kerne", der deles i to "jernbuer", der sammen skaber en oval og afrundet form. Skulpturen fremstår både luftig og harmonisk i sin opbygning.
25. Tre Elementer af Hans August Andersen
   • 1975.
   • Cortenstål.
   • H. 600 cm.
   • Opstillet 1996 ved HANSENBERG - C. F. Tietgensvej.
   • Gave fra Saxildhusfonden.
   • Udført på Vamdrup Rustfri Stålværk A/S.

Den opadstræbende skulptur består af tre ens og lige betydningsfulde elementer, der symboliserer elever, lærere og skolebygninger. Skulpturens linier og det anvendte materiale giver endvidere associationer til teknik.
 
Line Bahr | - Danmark